Klubbinfo

Klubbinformation

Styrelse 2019
Gruppmail styrelsen klicka


Ordförande

Info, Utställning
Postmottagare

Annica Jonsson
E-post

 

Vice ordförande
Kassör, webbadmin

Margareta Sjödin
E-post

 

Retrieverhandläggare
Ledamot

Rose-Marie Lundgren
E-post

 

Spanielhandläggare

Ledamot

Karin Johansson
E-post

 

Kurser & utbildning
Ledamot
Lisa Pettersson
E-post

 

Sekreterare
Suppleant
Sandra Johansson

E-post

 

Viltspårshandläggare
Suppleant
Ida Strömgren
E-postValberedning inför 2020
Gruppmail valberedningen klicka

Britt-Marie Edfors sammank.

Margot Engström

Kristina Rundkvist

Om hemsidan

Sidan publicerades i juni 2019.

Sidan är skapad av

Webbans Illustrationer, Marita Björling, och gjord i Ones webbsidesprogram.

Webbadmin är

Margareta Sjödin E-post

Ovan: Spanielträning i Komnäs 2013 med instruktörerna Bert Johansson och Jenny  Lundin

Sektionens stuga i Bredåger

Onsdagsträningar sommartid
Vi hälsar alla medlemmar välkomna till Bredånger!

Värd finns på plats vid varje träning och låser upp stugan samt båten.

För allas trevnad vill vi delge er några ordningsföreskrifter för träningsområdet i Bredånger...

  • Städa stugan och altan efter er...
  • Plocka upp efter hundarna...
  • Ta med skräp/sopor, släng hemma...
  • Använd endast Grillkol/briketter till grillen. Om ni använder annat bränsle finns risk för gnistregn...
  • Se nedan om försäkring/ansvar...
  • Se till att glöden är släckt innan ni lämnar området...
  • Använd ”utedasset”. Läs föreskrifter på dassdörren...
  • Använd miljövänliga snitselband...
  • Flytväst förvaras i stugan...
  • Träningsspår, viltspår på anvisad plats...

Bokning av området och stuga för egna arrangemang: Typ valpträff, kennelträff, jaktlig
funktionsbeskrivning mm.
Bokas hos Margareta Sjödin, mail

Försäkringen för området gäller endast i samband med prov, träning och andra evenemang
i sektionens/styrelsens regi. I andra fall blir ni personligen ansvarig för skada tex. vid brand
på egendom, skog mm...
Anmäl skador, brister, fel till Margareta Sjödin, mail

Denna sida ägs av SSRK Västernorrlands Örnsköldsviksektion och är skapad av Webbans Illustrationer maj 2019.
Copyright och upphovsrättigheter tillhör sektionen och får inte kopieras utan tillstånd från styrelsen.