l

Bli medlem

Medlemsskapet är rullande, d v s gäller
ett år från den månad du betalt.

Vill du bli medlem i SSRK ? Betala då in
medlemsavgiften på pg 182 68 98-7, SSRK.
Glöm inte att ange namn och adress.
Märk talongen "Medlemsskap"

Medlemsavgift: 375 kr

Familjemedlem: 150 kr


Du kan också anmäla dig on-line på SSRK/HS:s hemsida

Som medlem får du tidningen Apportören 4 ggr/år

 

 

 


Webbredaktör Margot Engström, mail

Denna sida tillhör SSRK Vn Örnsköldsviksektionen