l


SSRK / Ö-VIK bildades för 30 år sedan
Bilder från Jubileumsfesten den 22 november 2002 på Själevadsgården.


Kaj, Lotta, Susanne och Tommy sjunger för allt vad tygeln håller.


Sten-Allan och Ulla Jonsson, Gunilla och Tore Danielsson


Lotta och Lena - kvällens allsångs-giganter !!


Här kommer Carina med tårtan


Kjell serverar jubileumstårta


Kjell Lindkvist presenterar sektionens senast utbildade instruktörer.
Lars Pettersson (sjuk, gåvan mottogs av Johanna) Lena Ohlsson,
Malin Andersson och Ylva Löfvendahl.


Stig presenterar dem vi kan tacka för att vi sitter på denna fest i dag.
Jan-Erik, Tore och Stein bildade sektionen för 30 år sedan.


Tore berättade hur det gick till på den tiden.


Webbredaktör Margot Engström, mail

Denna sida tillhör SSRK Vn Örnsköldsviksektionen