Klubbinfo

Klubbinformation

Styrelse 
Gruppmail styrelsen klicka


Ordförande

Info, Utställning
Postmottagare

Annica Jonsson
E-post

 

Vice ordförande
Kassör, webbadmin

Margareta Sjödin
E-post

 

Retrieverhandläggare
Ledamot

Rose-Marie Lundgren
E-post

 

Spanielhandläggare

Ledamot

Tomas Gustafsson
E-post

 

Kurser & utbildning
Ledamot
Lisa Pettersson
E-post

 

Sekreterare
Suppleant
Sara Åhrström

E-post

 

Viltspårshandläggare
Suppleant
Kristina Rundkvist
E-postValberedning inför 2025

Gruppmail valberedningen klicka

AnnCatrin Larsson sammank.

Monica Jonsson

Pernilla Edin

Om hemsidan

Sidan publicerades i juni 2019.

Sidan är skapad av

Webbans Illustrationer, Marita Björling, och gjord i Ones webbsidesprogram.

Webbadmin är

Margareta Sjödin E-post

Ovan: Spanielträning i Komnäs 2013 med instruktörerna Bert Johansson och Jenny  Lundin

Sektionens stuga i Bredåger

Under avveckling
Till följd av att markerna i Bredånger avverkats så kommer det att ta flera år innan det är säkert att träna hund i området.

Till följd av detta kommer vår stuga att avvecklas då det underhåll som krävs varje år inte finns intresse för. 
Detta togs även upp på vårt årsmöte och diskuterades.

Sektionens båt är flyttad till Dekarsön och för att få tillgång till den så kontakta ordförande och kom överens om när.